Novinky / News


4.11.2014
"Audrey. Ondruša. Odřinka - Modřinka. Vopica. Koťátko. Piraňa. Ňuník".
A teď nově Naděje. Takhle různě hrůzně oslovuje panička naši Audrey.
"Ty naše Naděje" jí řekla zatím 3x - když udělala loužičku, kde neměla;
když si "přečetla" noviny dřív než panička a naposledy dnes,
když úplně zabila svého úhlavního nepřítele - nové koště.
Mně tak neřekla nikdy, ale když nad tím teď tak přemýšlím, ono to asi nebude zas bůhvíco.
Kdoví, jestli to vůbec souvisí s účastí Audrey na Evropské výstavě a titulem, který tam dostala...


18.10.2014
Je to k nevíře, ale je to týden, co měli "malí" blekbosáci 4 měsíce. A je to týden, co mě Amigo přemluvil, abychom to jeli omrknout k rodině, kterou si vybral. A tak jsem sbalila jeho, Audrey, dvounožce a vyrazili jsme na víkend na Slovensko. Amiga nadchla místní kuchyně, zahradní houpačka, noví dvounožci i hnědé slepice a řekl, že by tam rád zůstal.
A tak už týden spím doma na pelíšku jen s Audrey. Děcka, děcka, to nám to uteklo...

 


6.10.2014
Jsem Bond. James Bond.
Asi takhle nějak se v sobotu představil pan Fialka = Agent 007 = Bondýsek v nové rodině. A i když je to až v daleké Francii, věříme, že se neztratí.  Kromě lidské smečky na něho čekal další kníračí kamarád a spousta domácích zvířat.
Podle posledních zpráv si rychle zvyká a pánečci s ním mají spoustu plánů.
Bondýsku, bonne chance!

  Bond. James Bond.
Like this somehow introduced himself Mr. Purple = Agent 007  = Bondie at his new family. And even it is in far in France, we belive he would not get lost. Besides Human pack there was waiting another Schnauzer friend and plenty seeks pet. From last news he is doing very well at new family and owners has many future plans.
Bondie, bonne chance!


25.9.2014
Včera od nás do nového domova odešel Kim. Má to štěstí, že bude bydlet jen za kopcem
a vybral si pánečka, který s ním bude cvičit. Budeme se tak potkávat na cvičáku
v Křenovicích a na stopách po okolí. Kime, ať se Ti v novém domově líbí a brzy na viděnou! 

  Kim has left to his new home yesterday. He is very lucky, because he will live just over the hill and his new owner will take him at training courses. So we will see each other very often on training course in Krenovice and on the trace close by. Kim, we wish you all the best in new home and we looking forward to see you soon!


20.9.2014
Dnes mi páneček udělal radost. Sice ho pořád bolí záda, ale zaťal chrupwink a vzal mě na cvičák na obrany. No a já vzala s sebou Audrey a Bonda (=Agent 007). Ti hleděli co máma umí - a hlavně, co jednou budou umět oni. Dost se jim tam líbilo a určitě budou chodit cvičit rádi.

 My owner made me happy today. Even his back is still hurting him, he took me me to training course for defense lesson. I took with me Audrey and Bond (real name Agent 007). They had eyes wide open what their mummy did - and most, what they will know too. Both liked it and for sure they will keep going there with pleasure.
         


10.9.2014
Blekbosáci mají dnes 13 týdnů. Protože už jsou to velcí kluci (princezna Audrey těm třem rošťákům zdárně sekunduje), připravila jim panička bobříka odvahy. Přes dřevěný mostek přes potok běhají jako závodníci, ale dnes přišla "kladina". Zprvu nevěděli jak na to a vodní příkop raději přebrodili, ale po lehké motivaci piškoty a paniččinými pokřiky "jupííí" a "tááák je šikovnýýý" (osobně nevím, proč nenakrmila piškoty mě - chodila bych přes prkno klidně do rána) se procházeli po kladině jako gymnasti.


17.8.2014
Týden pryč a další blekbosák pryč. Večer před odjezdem jsme na jeho počest grilovali a loučili se. Teda grilovali dvounožci - my pejsci jsme jen čuchali. Loučili jsme se všichni.  Tentokrát za svou novou smečkou odjel Archie (pro většinu fanklubu navždy pan Oranžádawink). Čekal na něho starší psí kamarád (který kvůli němu i přestal kulhat), velká zahrada, rybníček s kaprem, ale hlavně tři generace Domkářů, kteří se na něho nefalšovaně těšili, mají s ním spoustu plánů a hlavně ho budou mít moc rádi. Díky.

  A week is over and another BlackBoss puppy is gone to new home. Before the he left home, we had BBQ as his farewell party. Well the BBQ was for humans - dogs were allow to sniff around. All said goodbye and the one who left to his new home was Archie (for most of you from our BlackBoss fanclub he always would be known as Mr. Orange). At new home waited older dog friend (who was so excited so he stop to limp), a big garden, little pond with carp, but most important to notice, three generation of Domkar family. They were so excited, having many plans and most important, they are going to love him. Thank you.  

                              


10.8.2014
Je to zvláštní pocit - ještě v pátek ráno jsem 9 blekbosáků srovnávala u 8 cecíků. A od soboty večer mám 2 cecíky navíc. V pátek odešli do nových domovů Alex a Ammy, v sobotu Axa.
Děckám přeji milující a trpělivé pánečky a novým pánečkům přeji, ať jim blekbosáci přinášejí radost, jako doteď mně a mým dvounožcům. 
  It's a strange feeling - On Friday morning I had to collate 9 BlackBoss pups at 8 nipples and since Saturday evening I have 2 teats left. On Friday left us Alex and Ammy to new homes and On Saturday also Axa. I wish to our kids loving and patient family. To new owners I wish puppies bring them joy like they to me and my owners :) 
Kotvasovi + Alex                        Tesařovi:-) + AxaChris + Hecate (Ammy)


4.8.2014
Minulý týden byl výjimečný. Z děcek přestaly být barevné šňůrky a staly se z nich pejsci. Každý už má své jméno, každý je očipován, každý je osobnost. A tak jsme zkusili focení v postoji v 7 týdnech - a jak jinak, než "po blekbosácku" - se špinavými nosy. Jak to děckám sluší koukněte do štěňátekwink


  Last week was special. Pups are no more colorful bows and they became dogs. Each of it has got own a name, each has been chipped and everyone is personality. So we tried to take photos in show pose in age of 7 weeks. And it wouldn't make any difference, but did it BlackBoss way - all with dirty noses. How kids look up you, see at section puppies.

29.7.2014
Kromě velkých dvounožců existijí i malí dvounožci. A ti k nám teď chodí za malými blekbosáky. Do výběhu za nimi vstupují jako čisté děti, opouští nás ve stavu, že putují rovnou do pračky. Hlavně, když nám předtím panička výběh pokropí vodou, abychom se ochladili. Ale všem se nám to líbíyes.
 In addition to adults, there are human kids. And they now come to us to cuddle with BlackBoss pups. Entering as clean and tided children, leaving us in a state "washing maschine required!" Especially this cases when our breeder sprinkle the water over us to cool us down. But all we like it ...yes

 


23.7.2014
Šestitýdenní narozeniny se vyvedly - už 2 dny pršelo, či spíše lilo a nechodili jsme ven, ale dnes jsme si to vynahradili. A tak děcka nemají od hlíny už jenom noswink. Nejvíc se jim líbí zdolávat "pahorek" - nahoru zaberou, na vršku se rozhlídnou, dolů sklouznou. Střídavě obsazují nejvyšší kótu, kterou brání proti vetřelcům zezdola. Vrčí, štěkají, pozorují letadla a slepice a hlavně rostou!!!

  6th weeks B'day were pretty good  - two days of rain, or I should say a lot of rain and we could get out, but today we make it up :) Pups didn't have only noses full of clay. The most what they like is to climb on "little hill" - up the hill they have to work hard, on the top all look around and slide down. The game is easy - winners are on the top and defends the peak against intruders from the bottom. Growling, barking, observe airplanes and hens and especially grow!!!


16.7.2014
Dnes jsme slavili 5 týdnů! Panička děckám připravila bezva dárek. Vzala nás ven, ale ne na měkkou trávu, která je pro gaučáky a mazlíky, ale na dvorek na hlínu a vyhlásila bojovku - "o nejšpinavější nos".  Tomu říkám hra hodná "tvrdých" blekbosákůwink. S potěšením jsem musela uznat, že na co mají nos pochopili fakt rychle a vítězem byli všichni!!!

 Today we celebrated 5 weeks! Our owner prepared a super present. She took us outside, but not onto soft grass, which is for sofa lazy guys. We went to a back yard where is clay and we started competition - "who will have most dirtiest nose".  That is what I call a game for "rough" BlackBoss guys :)
I am very proud of them, because they found very quicly what the noses are for and all were winners!!!


 


14.7.2014
"Tento způsob léta, zdá se mi poněkud nešťastný..." Buď je hrozné vedro a děcka mají jazyk až na zemi, nebo nás z venku vyžene déšť. Jako zrovna dnes. Ale i tak jsme se stihli poplazit, poběhat a pošmejdit v trávě a někteří nadšenci vyzkoušeli zahradnické práce a zmizeli v záhonku s řepou. Tahali za listy, tahali, ale kočka ani myška nedorazily a nepomohly a tak řepa zůstala v zemi. Ale počkej řepo, všeho dočasu!!!
Foto máme zatím z domu, ale taky povedenécheeky.
 "This kind of summer seems to be inauspicious ..." Either it's too hot and pups has their tongues hearly on the ground or we have to rush back home from outside because it's rain. Like just today. Anyway we managed to crawl, run and sneak into the grass and some of enthusiasts tried some garden work between beet plots. 
Pictures had been taken inside the house, but I think they are good onescheeky. 


10.7.2014
Včera měli "frajírci" 4 týdny, ale byl to takový fofr, že jsem na web nestihla ani drápnoutblush. Narozeninový den (slavíme každou středu!) začal budíčkem ve 4.45. Písk, kník, vrrr, haf a baf! U toho se už spát vážně nedalo a tak panička rychle rozdala "dárky", šla chystat snídani a děcka si vystačila sama. V průběhu dne pak kolečko spinkání-čůrání-kakání-bašta-hraní-čůrání-zlobení-čůrání-bitka-spinkání (v různých překvapivých obměnách) několikrát úspěšně zopakovala, při čemž opět vyrostla (mají asi 2,5 kila). Byl to krásný den - a za chíli jim bude měsíc...
 Our dudes had 4 weeks yesterday and all has been so fast, I didn't had time to update web. B'day "D" day we celebrate every week. This day beggun at 4.45 am and it was queek, squeek, grrr and woff! I really could get sleep at all, so our owner give away birthday presents, went to make breakfast and pups played alone for a while. During a day it was usual circle - sleeping - peeing - phooing - food - playing - peeing  - misbehaving - peeing - fight and sleep...sometimes with little changes. And between these activities, puppies has time to grow. Now they are 2.5 kg each. It has bee a nice day - and soon we are going to be 1 month old...


Jo - a ty první venkovní fotky už máme a vypadají dost dobře
(jak jinak, když jsou na nich blekbosáci wink)
Doufám, že o víkendu budou další!
Další najdete v galerii a na rajčeti - tak hup tam!
 Jipiii - we have our first pics from outside and they looks cool (no doubt because BlackBoss puppies are there) I hope we can take new during weekend!
More you can finf in the Photo gallery - off we go!


7.7.2014
Panička si na sebe ušila bič - ukázala mrňousům, že "tam venku za branou" = mimo bednu,
je svět mnohem zábavnější. A tak několikrát během dne "vybíhají" ven, aby očuchávali, ožužlávali a zejména počurávali vše novésurprise. Do bedny chodí hlavně odpočívat a růst. Panička jim také pořídila speciální žrací misku pro štěňata, aby nebyla po každé baště ulepená až za ušima. Dnes se to ještě moc nedařilo - doufám, že neskončí jak jejich pandí kamarádiwink.

Auuuu! Za ouška néééé!

 Our owner made a whip to herself - she showed to pups how the life taste outside the whelping. Many times during the day all running out to sniff, bite and pee on everything newsurprise. Into the box goes only to sleep and grow. The owner bought new feeding bowl and even if there were not to successful, all pups hope not to be hung out side like Panda toys after washingwink.


6.7.2014
Dnešní letní den se vydařil - začalo to ranní procházkou mezi poli (lehce jsem popohnala 2 bažantywink) a odpoledne se malí blekbosáci poprvé podívali ven. Byl to takový pěkný piknik pod stromy, i když se podávala jen vodafrown. Blekbosáci si z misky udělali bazének a vypadá to, že vody se bát nebudou. Hlavně mi ale udělali radost, jak se skamarádili s trávou. Žádný "mami, to píchá, mami já chci na deku...". Jednou z nich budou skvělí stopařicool
 We had a very lovely summer day - it beggins with nice morning walk (little chase of two pheasantswink) and in the afternoon little BlackBoss pups were for the first time outside. It looks like a picknic under the threes even the only menu we had was watersad. BlackBoss pups changed bowl of water to a swimming pool and definitely they will not be scare of water at all. I was very please to see them to go on the grass and enjoy it. One day they will be very good on trailcool.


Jen fotky budou asi až zítra - tak vydržte!!!
 


5.7.2014
Panička mi vymyslela novou hru - "Olízej si svého blekbosáka". Pravidla jsou celkem jednoduchá a hra (hlavně etapa 2) mě dost baví. Etapa 1 - panička připraví na talířky nějakou úžasnou dobrotu a vypustí z bedny 9 malých pejsků. Ti si část dobroty nacpou do bříšek, a v části se vykoupou, čímž se mění na 9 malých čuníků. Přichází etapa 2 - do bedny se vrací 9 malých čuníků a já z nich postupným olízáním vytvořím opět 9 malých pejsků. Doufám, že ještě dlouho nebudou umět slušně baštitcheeky.

 Report from the mummy: Our owner invent a new game "lick your own BlackBoss puppy". The rule are quite easy and the game has two parts. The first part - owner cook amazing meal, all is split to nine dishes and then ... 9 puppies is let out from whelping box. Puppies filling their tummies, having fun and when all are covered by food, we have 9 piggies. Here comes second part - nine little pigs coming back to the box and I can lick off rest of food and from pigs I make back puppies. I really hope they will learn slowly how to eat properly  wink.

Tahle hra má ještě jednu výhodu - děcka pak spí jak dřeva, nemrskají se jak kapr při vážení a dokonce si ani nevšimnou, že jim přibyli spolubydlící:-)


2.7.2014
Dneska jsme slavili 3 týdny! A nebyli jsme na to sami - přijelo se na nás kouknout takové odrostlejší dvounožčí mládě a tak jsme si to dohromady super užilicheeky. Stihli jsme čištění pelíšku, vážení, krmení, vázání nových šňůrek a hlavně hóóódně mazlení. To pak není divu, že na focení už byli blekbosáci dost znavení. Ale někteří se ještě vybičovali - Káťa jim půjčila svého "knírače" - jediného pejska, kterého si mohla z prázdnin domů odvézt.

Today we celebrate 3 weeks! And we were not alone :) We managed to clean whelping box, feed all pups, weight them, give them new stings and did much cuddling... 

Všechny oslavence najdete fotogalerii!!!


26.6.2014
Kdyby někoho náhodou zajímalo, jestli "micka a mourek", které zmiňují Zouharovi ve vzkazech nežárlí, tak věřte, že ne. Oni totiž nejsou. Z kočičích kamarádů s námi bydlí Májka, Žížala, Iris a Dáša. Je pravda, že prvních pár dní poté, co se blekbosáci narodili byly trochu zaskočené, domů se jim nechtělo a čekaly až vetřelci zase zmizí, ale zřejmě pochopily, že to hned tak nebude a postupně se vše vrací do normálu. Jen Májku k sobě do pelíšku zatím neberu:-)

We have new friends - 4 cats in the house :) Cats were little bit puzzled few days we were born, but as you can see now we are almost best friends.
  


24.6.2014
Ono to vypadá, že se nic neděje, ale děje! Mám dvě pecky! 1. Děcka zjišťují, že mají nožičky, i když jak se správně používají jim musím teprve ukázat. A s tím souvisí druhá pecka - budu jim to moct ukázat, protože mě za chvíli uvidí. Včera jsem tomu ještě moc nevěřila, většina z nich připomínala Jana Žižku, ale dnes je to o hromadu lepší!
Dvounožci mě dnes vytáhli na delší procházku - prý "na třezalku". Baštit se to nedalo, ale páneček věří, že ho po ní přestanou bolet záda. Ty jo, abych mu pak na cvičáku vůbec stačilacrying. Po návratu jsem totiž málem nestačila ani těm svým hladovcůmsmiley.

We have 2 big news!!!! - Puppies discoved to have legs and start to crowl. And the nother one - WE SEE THE WORLD!!!yes
s pánečkempo výletu děckám vyhládlokolik nosů vidíš?Ukaž, kolik vážím?22.6.2014
Začátek léta jsem dnes ráno chtěla oslavit během za zajícem. Ale panička mi řekla, že je to ještě mláďátko a že ho mám nechat  být. Mláďátko - kdybyste to viděli - uši přes celá záda, zadní nohy o hromadu delší než přední, ... jeho rodiče fakt lituju, moc se jim nepovedlcool.
To malí blekbosáci rostou úplně jinak - pět z nich už podle paničky váží víc než kilo peří a dokonce i kilo železa! Věřili byste tomu?

Little BlackBoss pups are growing very fast and belive or not, 5 pups are over 1kg smiley 
   


    20.6.2014
    Tak už 9 dní mám 9 štěňátek.
    Řekla bych, že rostou jako z vody, ale je to z mlíka - snažím se, co to dá, aby z nich vyrostli
    zdraví a velcí knírači.
    Dnes ráno je panička vážila a někteří už mají 2x víc, než když se narodila.
                                                                        
                                                                                  Takhle nějak u nás vypadá polední klid na lůžku.

    A to já pak rychle mizím po anglicku a jdu si trochu vyčistit hlavu...


17.6.2014
"Teta" Katka je dvounožec. Kromě toho, že je sousedka, tak je hlavně kamarádka a má mě ráda skoro jako vlastní pejsky http://www.avanta.wbs.cz/. A protože je strááášně šikovná, udělala mi krásný fotky mých štěňátek. Fotky jsou krásný, děcka jsou krásný. No ty až uvidí taťka Frajer Frenkie, tak bude nosit nos tak nahoru, že stopu nad 80 už nedácheeky. No koukněte schválně do fotogalerie, že nepřeháním!

klikni pro zvětšení / clik to enlarge


16.6.2014
Být mámou je fajn. Na zahradě zrají třešně a letos poprvé mi je panička vypeckovává.
Některé kamarády zajímá, kolik malí blekbosáci váží. Tak to vím naprosto přesně - tak akorát, abych je vytáhla z košíkuwink.
pan Zelenýslečna Žluťáskovápan Modrásek

15.6.2014
Musím se s Vámi podělit o mé odhalení - dvounožci mají nos k ničemu. Proč jinak by mi panička na malé blekbosáky při narození vázala barevné šňůrky a dávala jim přezdívky? Přeci čuchnu a vím - kluk 2, holčička 1, kluk 4.


13.6.2014
9 ocásků, 18 oušek, 36 nožiček, 9 hladových čumáčků - tak tohle všechno je moje:-)

9 tails, 18 ears, 36 legs and 9 hungry tummies - and that's all mine smiley
první společné foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12.6.2014
A je to tady! Včera se mi narodilo krásných 9 miminek (6 kluků, 3 holčičky). Až se dáme trochu do gala přidáme fotky do fotogalerie. Děkuji všem, co mi drželi palce.

IT'S HERE!!! 9 puppies were born yesterday (6 boys + 3 girls). While we will be ready, we will put here some pics to Photo gallery. 


7.6.2014
Dnes je to 62.den. Nebýt toho, že venku bylo přes 30°C mi je fajn. Sice už dost funím, ale chutná mi a panička mi na poli dovolila hrabat v myší díře. Sice jen po uši, ale lepší než ležet v porodní bedně, ne?

It is 62nd day today of my pregnancy. I would feel pretty fine exept the hot weather outside were is 30 degrees :( I do wheeze a lot, but I still have a good apetite and I was allow to dig a mouse hole today wink